ivt tepelná čerpadla

01/ Chladicí desky ICE ENERGY

potrubí

Chladicí desky ICE ENERGY jsou sádrokartonové desky tl. 12,5 mm. V desce je instalovaná platová hadička PE-RT 8x1 s kyslíkovou bariérou.

potrubí

Desky se instalují na standardní křížový rastr s roztečí montážních profilů 333 m (3 profily na 1 metr).

Desky mají několik základních tvarů a velikostí.

1

2L

2P

3L

3P

4L

4P

Kombinací těchto tvarů se dosáhne potřebného pokrytí stropu. Desky mají ze spodní pohledoví strany tužkou nakreslené přesné vedení potrubí, takže při montáží se desky šroubují mezi toto potrubí. Montář světel probíhá standarndě, kdy se kabel protáhne přirpaveným otvorem.

U přisazených světel je vhodné, aby se otvory pro uchycení světla prováděly ještě před zamalováním. U zapuštěných světel je potřeba toto v projektu zohlednit a v prostoru světla mít vynechané místo bez potrubí. Obecně ale doporučujeme, aby se používala světla přisazená, aby se zbytečně nesnižoval chladicí výkon.

02/ Spojování desek

Napojování potrubí se provádí pomocí lisovaných spojek z kvalitního materiálu PPSU, což je vysoce odolný plast, který vyniká pevností i při vysokých teplotách. Potrubí se expandérem zoztáhne, nasadí se tvarovka a přelisuje se O – kroužkem. Spoj je naprosto dokonalý, nerozebiratelný a pevný. Na obrázku je používané nářadí a tvarovky. Lisovací kleště pro kroužky 8 mm jsou originál vyrobený firmou ICE ENERGY.

Foto nářadí
Foto nářadí
Foto nářadí
Foto nářadí
Foto nářadí
Foto nářadí
Foto tvarovek
Foto tvarovek
Foto tvarovek
Foto tvarovek
Foto tvarovek
Foto tvarovek
Foto tvarovek

Video postupu napojování

03/ Rozdělovače a páteřní potrubí

Chladicí desky jsou zapojeny do tzv. Tichelmannova zapojení.

Tychelmanovo zapojení

Toto zapojení zajišťuje konstantní průtok všemi deskami zapojenými na jedné větvi. Na jednu větev je možné zapojit až 10 okruhů (5 desek typ 1). Pro páteřní potrubí se používá plastové potrubí PE-RT 16x2. Potrubí je volně položené na rastru. Na toto potrubí jsou napojeny jednotlivé desky. Páteřní potrubí jsou svedeny do rozdělovače a sběrače, který má obdobnou funkci jako rozdělovač podlahového topení. Je vodorovně namontovaný na stropě v nejvyšší místě. Tady se stropy odvzdušňují.

 
páteřní rozvod

04/ Regulace

Teplotu v potrubí a chladicích stropech je nutné udržovat nad hodnotou aktuálního rosného bodu v místnosti. Pro tento účel jsme vyvinuli vlastní regulaci, která pomocí teplotních a vlhkostních čidel hlídá, aby nedošlo k orosení potrubí. Čidla včetně kontrolního display můžeme umístit do většiny designových řad vypínačů, které jsou u nás na trhu. Čidlo tedy může být jako součást dvoj nebo troj rámečku ve stejném designu, jako ostatní vypínače. Na kontrolním display se zobrazuje teplota, vlhkost a aktuální hodnota rosného bodu vypočítaná řídící jednotkou. Ta potom v technické místnosti u tepelného čerpadla upravuje a směšuje chladicí vodu vstupující do stropů. Teplota je také hlídána další bezpečnostní mechanickou kapilárou, která tento řídící systém jistí. Je tedy nemožné, aby se do stropů dostala příliš chladná voda, která by zapříčinila kondenzaci na potrubí a na povrchu sádrokartonové desky.

čidla
čidla
čidla
čidla
čidla
čidla
 

05/ Výkon chladicích stropů

Výkon chladicích (topných) stropů se vypočítá dle grafu viz. níže. Hodnota lineárního teplotního spádu se vypočítá jako teplota okolí mínus střední teplota v potrubí (příklad teplota místnosti je 27 st.C a chladíme vodou o teplotním spádu 16/18 st.C. Takže lineární teplotní spád je 27 – ((18+16)/2) = 10 K. Při lineárním teplotním spádu 10 K a teplotě místnosti 27 st.C je výkon chlazených stropů ICE ENERGY cca 60 W/m2.

graf
graf

Náběh teploty při spuštění chladicích stropů

 
Pohled termokamerou na chlazený strop

1 min.

Náběh teploty

5 min.

Náběh teploty

10 min.

Náběh teploty

20 min.

Náběh teploty

30 min.

Náběh teploty

40 min.

Náběh teploty

06/ Projekční podpora

Každá realizace potřebuje kvalitní návrh a výrobní dokumentaci. Po omítkách provedeme přesné zaměření laserem a provedeme návrh kladení desek. Do návrhu jsou zakomponována všechna zapuštěná světla, výustky VZT, popřípadě digestoře, závěsy a všechny další komponenty, které mají byt zapuštěné v SDK. Přiznaná světla se zohledňovat nemusí, montáž se provede mezi hadičky. Nabízíme kompletní technickou podporu od zaměření až po výrobní dokumentaci, na základě které se dávají chladicí desky do výroby.

Hlavní partner IVT

Kontakt

ICE ENERGY, s.r.o. Popelákova 25
628 00 Brno
Česká republika
ICE ENERGY, s.r.o. Telefon: +420 776 566 668
Mobil: +420 776 566 668
E-mail:
ICE ENERGY, s.r.o. IČ: 28289081, DIČ: CZ28289081
Spisová značka C 58894 vedená
u Krajského soudu v Brně